Generalforsamling

Her kan du læse formandens beretninger fra tidligere generalforsamlinger

Tak til alle som er mødt op til generalforsamlingen. Endnu et år er passeret, og det er tid til at aflægge årsberetning – min anden beretning.

Jeg har nu været formand i Viby Syd Idrætsforeningen i et år. Det år er gået meget stærkt.

Et af de store emner i foreningen i år har for mig personligt været ordet “sammenhold”. Med mere sammenhold i foreningen gør det os stærkere og mere rustet til at hjælpe hinanden. Derfor har vi holdt fast i at vi skulle mødes til sociale arrangementer to gange om året og at vi i bestyrelsen holder hyppigere møder end før. Ordet “sammenhold” er stadig noget som vi skal have fokus på i Viby Syd idrætsforeningen i 2023.

Vi har lige nu 38 betalende medlemmer i foreningen. Sidste år havde vi 60 betalende medlemmer, og det var for begge sæsoner i alt.

Lige nu har vi stadig to zumbahold, et yogahold, svømmehold og i år fik vi også tilføjet et nyt hold, cirkeltræning. Vi søger stadig nye frivillige i foreningen da vi har flere ledige tider i basen som vi kan bruge. Foreningen skal tænke nye alternativer og kan måske indsætte med fx et “mor-barn”-hold så der også er noget for de små i VSI.

På herresiden har vi ikke haft herreaktiviteter i nogle år, men jeg håber stadig på at det er noget vi kan få op at køre igen.

I dette år vil vi prøve at gøre mere reklame for foreningen via artikler og event og håber at det vil tiltrække flere medlemmer.

 

Jeg vil gerne sige tak fordi, at foreningen har hjulpet mig ind i rollen som formand som stadig er ny for mig. Herudover et kæmpestort tak til bestyrelsesmedlemmerne og instruktørerne i VSI. I yder alle en flot indsats, og bruger jeres fritid på at gøre en stor forskel for andre. Uden alle jer ville vi ikke have en forening.

Også et stort tak til alle vores medlemmer. Det er jer, der med jeres deltagelse og kontingentbetaling viser jeres opbakning til foreningen og til de frivillige.

 

Til slut vil jeg takke jer alle for, at vise interesse for foreningen og fordi, at I deltager i dag.

Tak til alle som er mødt op til generalforsamlingen. Endnu et år er passeret, og det er tid til at aflægge årsberetning.

Da Rosita gennem 11 år som formand gik af i januar overtog jeg posten, som midlertidig formand med to meget dygtige bestyrelsesmedlemmer Nadia og Zahra til at hjælpe mig så vi stadig kan opretholde foreningen. Jeg vil sige speciel tak til jer fordi I hurtig var parate til at hjælpe og støtte mig i min midlertidige stilling som var meget ny for mig.

Herudover et kæmpestort tak for resten af bestyrelsesmedlemmerne og instruktørerne. I yder alle en flot indsats, og bruger jeres fritid på at gøre en stor forskel for andre. Uden alle jer ville vi ikke have en forening. Også et tak til alle vores medlemmer. Det er jer, der med jeres deltagelse og kontingentbetaling viser jeres opbakning til foreningen og til de frivillige.

De sidste 2 år har vi mødt udfordringer grundet COVID19. Vi har i perioder måtte lukke hold ned grundet nedlukning af aktiviteter i samfundet, og indføre restriktioner i form af deltagelse af bestemte antal medlemmer pr. hold., bruge hånddesinfektion, holde afstand osv.

Vi har lige nu 21 betalende medlemmer i foreningen. På kvindesiden har det i en lang periode været op af bakke i og med, at vi længe har forsøgt at finde nye frivillige instruktører. Vi har haft to zumba-instruktører der er stoppet i foreningen, vi har en langtidssygemelding, som nu ikke vender tilbage, og vi har en på barsel. Det positive nu er, at vi har heldigvis et mandagshold, og vi har nu en nyopstartet instruktør til torsdagsholdet. Herudover har vi yogaholdet tirsdagene, og svømning hver 2. lørdag. 

Svømmeholdet har det sidste stykke tid været ramt af mangel på livredder. Det er en stor udfordring for svømmeholdet, og vi kører pt. kun svømning hver anden uge. Nada gør det rigtig godt, så stor ros til hende. Men det er ikke optimalt med kun en livredder, og der arbejdes på, at vi kan få flere livredder tilknyttet holdet. Vores drop-in regel fungerer rigtig godt, og den bliver benyttet meget. Det er positivt, idet vi på den måde kan få mest mulige pladser fyldt. En af vores medlemmer på svømmeholdet er tilmeldt instruktøruddannelsen, og vi ser frem til, at hun forhåbenligt kan være en del af svømmeholdet, og at vi igen kan have en svømmeinstruktør på holdet. 

Ift. registrering af antal fremmødte på holdene har Nadia introduceret instruktørerne til et nyt fremmødesystem, hvor de på en nem måde kan registrere antalt fremmødte pr. hold. Disse data bruger vi i vores regnskab. Ift. regnskab vil Bahar fortælle mere om dette om lidt.

På herresiden har vi ikke haft nogle herraktiviteter i noget tid, men jeg håber at det er noget vi med hjælp fra Poul kan få op at køre.

 

Til slut vil jeg takke jer alle for, at vise interesse for foreningen og fordi, at I deltager i dag.

Allerførst vil jeg sig tak til jer, som er mødt op her til generalforsamlingen i aften.
Så er endnu et år gået og det er endnu en gang tid til at aflægge årsberetning – min tiende.  

Jeg er taknemmelig for og stolt over at have været en del af dette fantastiske fællesskab i 10 år. Jeg er glad for endnu et år at have fået mulighed til at arbejde sammen med så mange engagerede frivillige, der bruger deres fritid på at gøre en stor forskel for andre. Jeg er glad for at have fået mulighed til at møde jer her i aften. Det er jer, der med jeres deltagelse og kontingentbetaling viser jeres opbakning til foreningen og til de frivillige.

2020 har været et usædvanligt år – ikke kun for VSI men for hele verden på grund af COVID19. Vi har ikke haft nogle aktiviteter siden nedlukningen i marts 2020, men stadigvæk nogle omkostninger, som har gjort at vi kommer ud af 2020 med et underskud på ca. 3.000 kr. Det vil Yadigar komme lidt mere ind på.

Men nu er vi her igen i aften og skal se fremad. Vores aktiviteter er startet og har været i gang i snart en måned og vi er oppe på ca. 40 medlemmer. Vi har stadig vores frivillige (hvilket jeg er meget glad for) – samtidig med at vi har fået nogle nye frivillige. Vi har også stadig mange af vores loyale medlemmer, som holder fast.
Et af de populære hold vi har er svømning. Svømning er startet rigtig godt op igen med stor tilslutning fra kvinderne. Kvinderne er glade for at få lov til at svømme igen, og bruge saunaen, som de ellers ikke kunne tidligere. Der er blevet lavet en ny regel, hvor kvinderne kan “drop-in” og se om der eventuelt er plads til dem den pågældende lørdag. Det er vi spændte på at se hvordan det fungerer fremadrettet, men indtil videre er der nogle der har fået stor gavn af det.

Som sagt så har vi fået nye frivillige blandt andet Zahra, som har hjulpet Nadia med koordinering af svømning og Aya som er vores nye livredder og skal hjælpe Nada.

Der er stadig nogle udfordringer med svømning. Vi oplever at formentlig på grund af ændringer i proceduren glemmer nogle kvinder at sygemelde sig, når de ikke kan deltage. Men vi håber at det snart falder på plads. Jeg vil også benytte lejligheden til at appellere til at deltagerne i svømning husker at gøre rent efter sig i badet/omklædningen efter endt svømning – men vi er rigtig glade for at kvinderne tager deres rengøringsopgave seriøst når de får den tildelt.

Stort velkommen til Zahra og Aya. Vi glæder os til at samarbejde med jer.

Udover svømning har vi også andre populære hold, som Yoga ved Camilla, Zumba ved Humaira, Thamina og Freja. Desuden har vi indtil sidste uge haft Fat burning hold ved Mihaela. Men Mihaela er i den lykkelige omstændighed, at hun er gravid og er derfor nødt til at holde pause. På samme måde holder Demets Workouts hold pause indtil 2022.
Mens Nadia utrættelig og med stort engagement gennem flere år har koordineret svømmeholdene og her på det sidste også arbejdet med PR og lavet vores nye hjemmeside , har Payman med lige så stort engagement stået for koordinering af de andre hold.

Jeg vil hermed sige mange tak til jer alle sammen. I er uundværlige for foreningen.

Men vi har andre frivillige, som ikke har hold og som måske ikke er så synlige, men som gør et rigtig godt stykke arbejde. Vores loyale kasserer gennem mange år Yadigar, vores loyale bookings ansvarlig og ansvarlig for herreafdelingen Poul og vores revisor Bahar. Tak for jeres utrættelige energi og engagement. I er også uundværlige for VSI. Det samme gælder for vores suppleanter Demet og Sayyora. Tak for jeres indsats og tak fordi I stadig holder ved.

Jeg vil ligeledes takke min bestyrelse bestående af Yadigar, Payman, Nadia, Poul, Demet og Sayyora. Tak for jeres indsats og tak fordi I stadig er med.

Som vi senere i GF vil komme ind på, vil der i 2021 være nogle ændringer i forhold til bestyrelsens sammensætning. Nye personer og nye funktioner.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Yadigar en ekstra gang for hendes indsats gennem årene. Yadigar har nemlig  valgt at træde ud af bestyrelsen. Men vi er glade for at Yadigar stadig vil være tilknyttet VSI som revisor.

Sluttelig vil jeg takke jer alle sammen for at komme her i aften og bakke op om foreningen.

 Allerførst vil jeg sig tak til jer, som er mødt op her til generalforsamlingen i aften. Så er endnu et år gået og det er endnu en gang tid til at aflægge årsberetning – min ellevte. Jeg er taknemmelig for og stolt over at have været en del af dette fantastiske fællesskab i 11 år. Jeg er glad for endnu et år at have fået mulighed til at arbejde sammen med så mange engagerede frivillige, der bruger deres fritid på at gøre en stor forskel for andre. Jeg er glad for at have fået mulighed til at møde jer her i aften. Det er jer, der med jeres deltagelse og kontingentbetaling viser jeres opbakning til foreningen og til de frivillige. 

2019 har ligesom alle de andre år både været godt men også et udfordrende år i VSI. Kigger vi på medlemstallet har vi i 2019 haft 126 medlemmer i VSI og kom således ud af året med et underskud på 9.000 kr. Det skyldes både medlemsnedgang 30 kvinder mindre plus ingen fodboldhole, men også manglende tilskud fra kommunen. 

Vores medlemstal er som sagt blevet reduceret med 66 i alt samtidig med at aldersgruppen blandt medlemmerne har ændret sig. Vi har nu flere voksne medlemmer over 25 og færre under 25. Det er positiv og vi er meget glade for alle vores medlemmer selv om det betyder at vi får mindre tilskud fra kommunen, da det kun er medlemmer under 25, kommunen giver tilskud til. 

Vi er også glade for at 126 kvinder har tilmeldt sig via enten netbank eller Mobilpay, da vi i 2019 fjernede muligheden for kontantbetaling på holdene. Vi var nemlig lidt bekymret for, hvordan det vil gå med tilmeldingerne, når muligheden for kontaktbetalingen blev fjernet. Men det er gået ualmindeligt godt. 

Kigger vi på kvindeafdelingen, så har vi stadigvæk vores to svømmehold, to zumbahold, yoga-hold og work-out-hold. Piloxing er desværre nedelagt, da Payman ønsker at prøve kræfter som bestyrelsesmedlem. Vi er glade for at Payman stadig er med i VSI. 

Udover vores loyale, faste instruktører Humaira, Thamina, Camilla og Nadia har vi fået en afløser Mihaela., som kan træde til, når instruktørerne ikke selv har mulighed for det. Velkommen Mihaela. Vi er glade for at have fået dig med på holdet. 

Kigger vi på deltagelse på holdene, så har der været en svingende deltagelse på zumba-holdene og der er stadigvæk plads til flere. Så deltag på holdene og få en god motions time hos pigerne. 31.01.2020 

Yoga om tirsdagen kører helt fint i Basen på Søndervangen. Her er det Camilla Krüger, som står for træning på holdet og jeg ved at hun har sin egen faste medlemmer, der deltager på hendes hold uge efter uge. Jeg hører kun godt om holdet og vi anbefale jer at prøve det. 

Som noget nyt startede vi her i 2020 et nyt hold Workout/cirkeltræning ved Demet, som er uddannet coach. Det er træning for kvinder og piger fra en 14 år og op efter. Det foregår i selskabslokalet fredag formiddag. Opbakning har været godt og jeg vil også anbefale jer at deltage i det, hvis I kan på det tidspunkt. 

Kigger vi på svømning, så har Nadia, som er aktivitetsansvarlig og vi har Bahar som svømmeinstruktør og som hjælper Nadia med svømmelisterne. Derudover har vi Nada, Merete og Fatima som livreddere. 

De piger gør et rigtig godt stykke arbejde og lægger mange timer i det. Svømmelister, der skal udarbejdes, tider, der skal tildeles og tilmeldinger og afbud, der skal tages i mod. Det er et stort arbejde at få 187 kvinderne igennem til svømning. Det er dejligt med så stor en interesse. Jeg hører også at medlemmerne har været gode til at tilmelde sig indenfor fristerne og gode til at varetage rengøringsopgaverne der blev uddelegeret. Der er dog plads til forbedring i forhold til at komme ud til tiden, og følge reglerne generelt. Selvom rengøringstjansen er forbedret mangler vi stadig at folk rydder op efter sig selv, og dermed ikke skaber ekstra arbejde for rengøringsvagterne. 

Jeg vil hermed benytte lejligheden til at takke alle frivillige på kvindeafdelingen herunder svømmeafdelingen. Nadia, Bahar, Nada, Merete, Humaira, Thamina, Demet, Camilla og Mihaela tak for jeres engagement og tak fordi I bruger jeres fritid til frivilligt at skabe mulighed for at mange kvinder kan dyrke sport i deres lokalområde. Tak for jeres indsats. Jeg glæder mig til at fortsætte med at arbejde sammen med jer. 

Inden jeg forlader kvindeafdelingen vil jeg også nævne vores zumba-event. Det var en succes og mange nye deltog og en håndfuld blev medlem af foreningen. Vi savnede lidt vores egne medlemmer og håber at I fremover vil bakke op om sådanne aktiviteter, som vi bruger mange timer på at planlægge. På fodbold-siden har vi stadigvæk Poul og Zobair der trods for udfordringerne holder ved. Vi har som sagt ingen foldboldhold haft i 2019. Det ser ud at der er mange andre ting som optager de unge og det hjælper heller ikke på at, at vi har svært ved at rekruttere nye frivillige, som kan tiltrække fodboldspillere. Men vi giver ikke op og vil arbejde på at få oprettet aktiviteter for drenge/mænd, så kan være en idrætsforening for begge køn. 

Udover de trænere i møder på holdene, har vi en bestyrelse, der arbejder utrætteligt med at få det mere formelle på plads. Vi har Poul, som er bookingsansvarlig, vi har Yadigar, som er kasserer og ansvarlig for regnskab og kontingenter, vi har Nadia, der er ansvarlig for svømmeholdene og vi har Sayyora og Demet, der er ansvarlig for de andre hold i kvinde-afdelingen. Derudover har vi Bahar som revisor og nu får også forhåbentlig Payman med på holdet, da Sayyora ikke stiller op på grund af en lille baby, hun fik i slutning af 2019. Tillykke til Sayyora med hendes baby. Sayyora vil dog gerne stille op som suppleant. 

Kære bestyrelse I skal også have tak for jeres engagement. Det har været en fornøjelse at arbejde med jer. Jeg ved godt at det nogle gange har været op ad bakke, men med jeres engagement har vi udrettet meget. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak til Poul, Yadigar, Nadia, Demet, Sayyora og Bahar for jeres bidrag i bestyrelsen. Tusind tak for det arbejde I har lagt i foreningen. Mange glemmer 31.01.2020 

at det er jer, som er ildsjælene og det er jer, som har gjort det muligt, at der kan dyrkes fritidssport lokalt. Jeg håber I er lige så stolte over det arbejde I har lagt i foreningen og de ting som I har udrettet, som jeg er. 

Jeg glæder mig til at samarbejde med jer i endnu en periode. Jeg vil også til sidst sige tak til alle jer, der er her i aften. Tak for jeres deltagelse. 

Allerførst vil jeg sig tak til jer, som er mødt op her til generalforsamlingen i aften.
Så er endnu et år gået og det er endnu en gang tid til at aflægge årsberetning – min niende.

Jeg er taknemmelig for og stolt over at have været en del af dette fantastiske fællesskab i 9 år. Jeg er glad for endnu et år at have fået mulighed til at arbejde sammen med så mange engagerede frivillige, der bruger deres fritid på at gøre en stor forskel for andre. Jeg er glad for at have fået mulighed til at møde jer her i aften. Det er jer, der med jeres deltagelse og kontingentbetaling viser jeres opbakning til foreningen og til de frivillige.

2018 har bådet været godt men også et udfordrende år i VSI.

Kigger vi på medlemstallet har vi i 2018 haft 140 medlemmer i VSI og kom således ud af året med et overskud på ca. 17.000 kr. Det er rigtig godt.

Vores medlemstal har næsten været stabilt de sidste mange år. Vi er glade for de medlemmer vi har hos os og vil selvfølgelig arbejde på at få flere til at deltage på vores hold. Jo flere deltager på holdene, jo mere motiveret bliver de frivillige.
Det er Yadigar, der med sin utrættelige energi og engagement har taget i mod og administreret kontingenterne. Jeg vil hermed takke Yadigar for hendes indsats.
 
I kvindeafdelingen har vi både svømning og de andre hold, zumba, piloxing og yoga.

På svømningsdelen har vi Nadia, som er aktivitetsansvarlig og vi har Bahar Nada og Merete som livereddere.
De piger gør et rigtig godt stykke arbejde og lægger mange timer i det. Svømmelister, der skal udarbejdes, tider, der skal tildeles og tilmeldinger og afbud, der skal tages i mod. Jeg ved at flere gerne vil kunne svømme kl. 11. Men det er desværre ikke muligt, da der kun kan være omkring 15 deltagere på hvert hold på grund af sikkerheden. Jeg ved også at flere gerne vil kunne gå til svømning hver gang og at mange må vente til det bliver deres tur igen. Men heldigvis oplever vi, at medlemmerne oftest er meget forstående over at de nogle gange må vente en tur til de kan komme til kl. 11.
I forhold til Bahar, Nada og Merete er der ros fra Nadia for, at pigerne selv indbyrdes aftaler deres vagter og tager deres ansvar meget seriøst. Så alt i alt fungerer svømning meget godt. Vi har blot en bøn til vores medlemmer og det går ud på at husk at gøre rent efter jer selv.
Jeg vil her takke Nadia, Bahar, Nada og Merete for deres engagement og indsats.

Ud over svømning har vi Yoga ved Camilla, piloxing/zumba ved Payman, som vi heldigvis fik tilbage i løbet af 2018, og Zumba ved Humaria, Mirela, Nadia og Thamina.

Jeg synes over ordnet set at det fungerer godt på holdene. Der er mange medlemmer på nogle af holdene og måske ikke så mange på andre hold. Men vi har nogle engagerede og utrættelige frivillige, der fortsætter med at komme gang efter gang, selvom der nogle gange ikke dukker så mange op på deres hold og det kan virke demotiverende. Jeg er glad for at I fortsætter til trods for udfordringerne. Hermed tak til Camilla, Payman, Mirela, Humaira, Nadia og Thamina for jeres indsats. I giver rigtig mange kvinder mulighed for at have adgang til lokal og billig træning.

Når nu jeg er ved kvindeafdelingen vil jeg orientere om, at vi i bestyrelsen efter aftale med Nadia og Thamina har valgt at sætte torsdags-holdet på pause. Det skyldes at en af de to trænere, der står for zumba om torsdagen er sygemeldt. Vi er selvfølgelig kede af det og vil arbejde på at etablere holdet igen efter sommerferien.

På fodbold-siden har vi Poul og Zobair der trods for udfordringerne holder ved. Fodbold har nemlig været i tilbagegang de senere år. Det ser ud at der er mange andre ting som optager de unge. Der har været en tilbagegang på næsten 5% om året. Det mærker vi også i VSI. De to hold som vi har haft i 2018 har været under pres, og de har lidt under den manglende tilslutning og opbakning, og resultaterne har også været klart under målsætningen. Det ser desværre ud til at fodbolden ikke kommer til at køre i VSI regi i foråret 2019. Der er nogle få tilbage og de vil gerne have tid til at afprøve noget hockie i foråret 2019, tiden vil vise om vi kan få tider i relevante haller til formålet.

Udover de trænere i møder på holdene, har vi en bestyrelse, der arbejder utrætteligt med at få det mere formelle på plads. Vi har Poul, som er bookingsansvarlig, vi har Yadigar, som er kasserer og ansvarlig for regnskab og kontingenter, vi har Nadia, der er ansvarlig for svømmeholdene og vi har Demet, der er ansvarlig for de andre hold i kvinde-afdelingen. Derudover har vi Bahar som revisor og Ayse, som er suppleant.
Kære bestyrelse I skal også have tak for jeres engagement. Det har været en fornøjelse at arbejde med jer.
Jeg ved godt at det nogle gange har været op ad bakke, men med jeres engagement har vi udrettet meget. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak til Poul, Yadigar, Nadia, Demet, Ayse og Bahar for jeres bidrag i bestyrelsen. Tusind tak for det arbejde I har lagt i foreningen. Mange glemmer at det er jer, som er ildsjælene og det er jer, som har gjort det muligt, at der kan dyrkes fritidssport lokalt. Jeg håber I er lige så stolte over det arbejde I har lagt i foreningen og de ting som I har udrettet, som jeg er.

Nu til 2019 og hvad vi vil arbejde med i 2019.
I 2019 vil vi arbejde på at få mere sammenhængskraft i foreningen og udvikle videre på foreningen. Få flere medlemmer og oprette andre hold, det kunne fx være et ekstra svømmehold, hvis vi finder ressourcerne til det.
Vi er altid lydhører over for vores medlemmer. Så hold dig ikke tilbage, hvis du har ide til et hold eller hvis du gerne vil give en hånd og være frivillig hos os.

Jeg vil sige tak fordi I kom i aften.

 

Allerførst vil jeg sig tak til jer, som er mødt op her til generalforsamlingen i aften.
Så er endnu et år gået og det er endnu en gang tid til at aflægge årsberetning – min syvende.

Jeg er taknemmelig for og stolt over at have været en del af dette fantastiske fællesskab i syv år og har fåetmulighed for at arbejde sammen med så mange engagerede frivillige, der bruger deres fritid på at gøre en forskel for andre. Jeg er glad for at have fået mulighed til at møde jer her i aften. Jer der med jeresdeltagelse og kontingentbetaling, viser jeres opbakning til foreningen og til de frivillige.

2017 har i modsætning til 2016 været et stabilt år og et år, hvor man kan sige, at de positive ting har fyldt meget mere end udfordringerne. Det har været et år, hvor vi fik mange af vores medlemmer tilbage, da derblandt andet faldt ro over zumba-holdene og vi startede et nyt zumba-hold over i Basen. Her skal jeg takke Thamina, Humaira, Nadia og Mirela for deres uvurderlige indsats.

Vi har et andet succesfuld hold i Basen, nemlig yoga, som vores dygtige yoga-instruktør Camilla står for.

Jeg er glad for de to hold i Søndervangen, da de kan være med til at tiltrække endnu flere medlemmer.

Det har også været et år, hvor flere af vores medlemmer fik mulighed for at deltage i svømning på grund afmåden at organisere det på. Alle de interesserede kvinder, har nemlig haft mulighed for at deltage 7 gange i svømning om lørdagen og det har fungeret fint, selv om der er et stort arbejde forbundet med det og jeg ved at Nadia bruger rigtig mange timer på at koordinere det. Udover Nadia vil jeg takke Merete, Bahar og Nada til at få svømmeholdene til at fungere.

Der har også været succes på fodbolddelen. Her har vi to senior hold – et 7 mandshold og et 11 mandshold. Der har ligeledes været ro over foldboldafdelingen og det takket være Poul, Zobayr, Jakob Bøggild, Anders

Eggert, Magnus Lund og Otto Olrik.

Så har vi bestyrelsesmedlemmerne, der med deres engagement og tid bidrager til foreningen. De tager i mod kontingenterne, fører kontrol på holdene, holder styr på svømning, søger for lokalebookning, koordinerer zumba-holdene osv. Alt dette havde ikke været muligt, hvis ikke det var for vores flittige og engagerede frivillige, som stadig bruger eller har brugt deres fritid på det. Det er Demet, Yadigar, Poul og Nadia. Og vores suppleanter Ayse, Fatima og Inger, som desværre nu er trådt ud af bestyrelsen.

Stabilitet og ro på alle holdene har også haft økonomiske fordele for VSI. Vi kom således ud af året med et overskud på ca. 18.800 kr.

Der har desværre også været en del udfordringer, som jeg håber, at vi i 2018 kan løse sammen. En af de store udfordringer er, at nogle af de medlemmer, der deltager i svømning, desværre ikke er gode til at rydde op og gøre rent efter sig. Det har været medvirkende til, at vi af Sport og Fritid er blevet truet med at miste vores svømmetider. Jeg vil her appellere til at I er opmærksomme på det og gøre andre opmærksomme på at de rydder op efter sig. For det ville hverken være godt for foreningen eller medlemmer, at vi mister vores svømning på grund af det. Desuden vil jeg appellere til at man holder øje med sine børn på holdene – især zumba-holdene, så børn ikke løber blandt de dansende, risikerer at komme til skade og forstyrre andres dans.

I skal være med til at gøre VSI endnu bedre i I 2018. For vi vil nemlig gerne fortsætte det samme aktivitetsniveau og den samme kvalitet. Vi vil gerne være en forening, hvor både medlemmer og frivillige er glade for at være en del af.

Vores motto er at man skal yde for at nyde. Derfor har vi indført A og B frivillige, som giver plads til alle kan være frivillige og nyde i den grad, de yder.

I forhold til bestyrelsesarbejdet vil jeg sige, at det har været en fornøjelse at arbejde med min bestyrelse,som altid tog fat, der hvor de kunne bidrage. Jeg ved godt at det nogle gange har været op ad bakke, men med jeres engagement har vi udrettet meget. Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige tak til Poul, Yadigar, Demet, Nadia, Ayse, Inger og Fatima for deres bidrag i bestyrelsen. Tusind tak for det arbejde I har lagt i foreningen. Mange glemmer at det er jer, som er ildsjælene og det er jer, som har gjort det muligt, at der kan dyrkes fritidssport lokalt. Jeg håber I er lige så stolte over det arbejde I har lagt i foreningen og de ting som I har udrettet, som jeg er.

Til sidst vil jeg sige tak til afdelingsbestyrelsen i Rosenhøj – især Gunni for det gode samarbejde og for opbakningen og til Helle Dybdal Jensen, der i 2017 var vores revisor.

Tak fordi I kom i aften.